Karalienes Nerrs

4.8 звезд, основано на 50 отзывах

RUR 463.81

В наличии

Ir 1629

Dz vojot zem , kas vi u ien st francisk s izcelsmes un kato tic bas d , Anrieta Marija izmis gi ilgojas p c Francijas

Karalis rlzs Pirmais un vi a sieva Anrieta Marija valda Anglij tikai tre o gadu

Pamaz m D efrija sird plaukst j tas pret Anrietu Mariju, un t s t lu p rsniedz auguma ierobe ojumus vi iem l karalieni, kuru gras s izn cin t

Vi a pulc ap sevi Karalisko d vai u kolekciju, kur ietilpst milzis, divi punduri, virves dejot ja, akrob ts un dz vnieku dres t js, k ar D efrijs, kuru necil auguma d d v par lordu Minimusu un kura uzdevums galm ir g d t par karalisk m tenk m, izspiegojot savu karalieni

Gads

Новые продукты